Kotłownia na biomasę

Kotłownia na biomasę cz. 1 – WATY Z DREWNA irek86pl Tue, 02/16/2021 - 15:51

Na rynku obserwuje się wzrost zainteresowania urządzeniami do spalania biomasy połączony z jednoczesnym kształtowaniem się rynku pai iw odnawialnych, tj. zrębki i pelletu drzewnego. Oferowane urządzenia nie są jednak prostymi zamiennikami kotłów gazowych lub olejowych.

Kotłownia na biomasę cz. 2 – BIOPALIWA STAŁE irek86pl Tue, 02/16/2021 - 18:40

Poprzedni artykuł opublikowany w styczniowym wydaniu „Magazynie Instalatora” poświęcony był ogólnej analizie różnic pomiędzy kotłownią tradycyjną a kotłownią na biopaliwa stałe. Ten artykuł jest kontynuacją tematyki związanej ze spalaniem biopaliw stałych i poświęcony jest klasyfikacji biopaIiw oraz charakterystyce pelletu drzewnego.