Magazynowanie opału

Silosy na biomasę z prefabrykatów żelbetowych

Silosy z prefabrykatów stanowią alternatywę dla silosów budowanych z wykorzystaniem szalunków lub ślizgu. Są to silosy z prefabrykatów żelbetowych. Przygotowane wcześniej segmenty są dostarczane na budowę z pełnym osprzętem stalowym, suchym pionem i tam montowane przez wykwalifikowany zespół.  Silosy te spełniają europejskie normy bezpieczeństwa. Są idealnym rozwiązaniem do magazynowania rozdrobnionego drewna, trocin, wiórów, pyłu drzewnego...

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny - kiedy montować?

W rejonach, gdzie nie ma sieci gazu ziemnego, właściciele domów coraz częściej wybierają gaz ze zbiornika. Kto chce mieć nowoczesne, bezobsługowe ogrzewanie, a nie ma możliwości korzystania z gazu ziemnego z sieci gazowej, ma do wyboru gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną. Najwygodniej byłoby oczywiście ogrzewać dom prądem, zwłaszcza że nie wymaga to kosztownych inwestycji, ale większość inwestorów obawia się wysokich kosztów eksploatacji.

Zbiorniki LPG naziemne i podziemne schemat instalacji

Najczęściej do standardowych instalacji np. przydomowych instalacji na gaz płynny, zbiorniki występują o średnicy 125cm. Można wykonać inne wymiary zbiorników na gaz płynny o różnych średnicach dostosowanych do potrzeb. W Polsce najczęściej stosowanymi są zbiorniki o pojemności 2700l , 4850l i 6400/6700l. Zbiorniki o innych pojemnościach są wykonywane w mniejszych ilościach i  zazwyczaj ich cena jest mniej atrakcyjna niż typowych zbiorników.