Automatyka przemysłowa

Zasada działania styczników

 

Zasada działania styczników

Stycznik to elektryczny mechanizm łączący, przestawiany inaczej niż ręcznie. Posiada tylko jedno położenie styków ruchomych, zdolny jest do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu, a także przy przeciążeniach.

Czujniki temperatury

 

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury to urządzenia, które przetwarzają wielkości nieelektryczne na mierzalne wielkości elektryczne. Dwoma głównymi grupa czujników temperatury są czujniki generacyjne oraz czujniki parametryczne. Najczęściej stosowanymi czujnikami temperatur są czujniki półprzewodnikowe, termopary, pirometry, czujniki rezystancyjne, a także czujniki ciśnieniowe.

Jak są zbudowane płytki drukowane?

 

Jak są zbudowane płytki drukowane?

Płytki obwodowe są spotykane wszędzie tam, gdzie mamy styczność z elektroniką. To dzięki zamontowanym na nich blaszkom, możemy uzyskać połączenia elektryczne i sprawić, aby nasze urządzenie zaczęło działać. Jak jednak są one zbudowane i jakie elementy podlegają lutowaniu?

Kondensatory MLCC 0603 – czy warto?

 

Kondensatory MLCC 0603 – czy warto?

Kondensatory 0603 to kondensatory ceramiczne, bipolarne. Mogą zostać podłączone w obie strony, tzn. zarówno z napięciem dodatnim, jak i ujemnym. Pozwala to na wykorzystywanie ich w pracy z sygnałami przemiennymi. Czy warto wykorzystywać je w praktyce? Czym różnią się od wersji elektrolitycznej i tantalowej?

Stopnie ochrony IP - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych / Pierwszy znak: zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2002)

 

Stopnie ochrony instalacji elektrycznej

Normy dotyczące wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych szczegółowo określają sposoby ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczenia uniemożliwiające wnikanie do tych aparatów ciał obcych. Jest to ujęte w katalogach produktów oraz uwidocznione na produktach, na których są nadrukowane symbole oznaczeń stopnia IP zgodnie z PN-92/E-08106.

Jaki czujnik pogodowy wybrać?

 

Jaki czujnik pogodowy wybrać?

O zaletach zastosowania czujników pogodowych w systemach grzewczych przekonają się ci wszyscy, którzy przewidzą ich obecność w całości systemu zapewniającego budynkowi wymaganą temperaturę. Nie tylko minimalizują one konieczność wprowadzania nowych ustawień w zależności od zmian aury na zewnątrz domu, ale również pracują bardziej efektywnie wtedy, kiedy jest to konieczne.