Kogeneracja

 

Kogeneracja - co to jest?

Systemy kogeneracyjne (z ang. Combined Heat and Power) są to układy, w których energia zawarta w paliwie (np. biogazie lub gazie ziemnym) zamieniana jest na prąd oraz ciepło użyteczne w postaci gorącej wody lub pary technologicznej. Skojarzona produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej odbywa się w jednym urządzeniu przy wykorzystaniu wspólnych procesów. Na rynku dostępne są moduły kogeneracyjne oparte na silnikach tłokowych z zapłonem iskrowym. Podstawowymi elementami, bez których moduł CHP nie byłby w stanie realizować swojej funkcji są silnik oraz prądnica.

 

Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy to prądnica bądź generator napędzany najczęściej silnikiem spalinowym wysokoprężnym, rzadziej turbiną gazową. Agregat prądotwórczy jest źródłem zasilania energią elektryczną z możliwym bardzo długim czasem podtrzymania (nawet do kilku dni). Rozruch agregatu prądotwórczego trwa zwykle od kilku do kilkunastu sekund i dlatego jego wykorzystanie jako źródła zasilania awaryjnego może mieć miejsce jedynie w przypadkach, w których taka przerwa w zasilaniu jest dopuszczalna. Agregat prądotwórczy może również stanowić główne źródło zasilania obiektu zamiast sieci elektroenergetycznej.