irek86pl / 10.09.2020

Kotłownie kontenerowe - JAR-POL - sprzedaż i wynajem

W dobie przemian gospodarczych i przynależności Polski do struktur UE, koniecznym jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawa i standardów unijnych. Jednym z zadań wynikającym z tego prawa jest obowiązek stosowania urządzeń ciepłowniczych charakteryzujących się niską emisją spalin, wysoką sprawnością, wydajnością oraz efektywnością pracy. Biorąc pod uwagę stawiane przed naszą gospodarką wymogi chcielibyśmy zaproponować Państwu przenośne kotłownie kontenerowe z możliwością sterowania ich pracą poprzez sieć internetową.

Przenośne kotłownie kontenerowe to zaawansowane technologicznie obiekty grzewcze przeznaczone do produkcji ciepła dla budynków mieszkalnych, a także kompleksów handlowo – usługowych, hoteli, ośrodków wczasowych, hal produkcyjnych i obiektów przemysłowych.

Kotłownie kontenerowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka realizacja inwestycji związanej z wykonaniem źródła ciepła, jego wymianą lub modernizacją. Umożliwiają one uzyskanie pełnej mocy bezpośrednio po posadowieniu i podłączeniu ich do wewnętrznej sieci przesyłowej obiektu, co eliminuje dotychczasową sieć przesyłową zewnętrzną, a tym samym zmniejsza straty przesyłu i ogranicza do minimum koszty produkcji czynnika cieplnego. Produkowane przez nas kotłownie wykorzystywane są również do produkcji ciepła technologicznego na cele osuszania budynków, w trakcie inwestycji budowlanych, co umożliwia ciągłość robót w nie sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie wymagają wykonania fundamentów stale związanych z gruntem, skracają czas montażu i pełnego rozruchu do niezbędnego minimum.

Przykładowa, kompletna kotłownia o mocy 350 kW wbudowana jest w kontener o wymiarach 4000x2300x2500 mm, natomiast o mocy 1000 kW w kontener o wymiarach 6000x2300x2500 mm. Typoszereg wymienionych kotłowni kontenerowych z przygotowaniem do transportu wykonujemy w warunkach warsztatowych, załączając pełną, uzgodnioną dokumentację techniczną
Współpracujemy ze znaczącymi producentami urządzeń grzewczych, takimi jak: Unical, ACV, DeDietrich, Weishaupt, Riello, Giersch, Invensys, Grundfos, Wilo, KominFlex, MK Żary.

Każda kotłownia, jak i jej wyposażenie projektowana jest każdorazowo dla odpowiedniego obiektu, według uzgodnień z inwestorem.
      
Wymierne zalety stosowania kotłowni kontenerowych to:

  • krótki czas budowy i uruchomienia źródła ciepła,
  • eliminacja robót budowlanych obiektu kotłowni,
  • pozyskanie na inne cele powierzchni wewnątrz budynku, która była przeznaczona na kotłownię,
  • ograniczenie kosztów inwestycyjnych,
  • możliwość wykonania kontenera zgodnie z architekturą i infrastrukturą w danym rejonie,
  • mozliwość prowadzenia prac budowlanych na obiekcie w okresie zimowym,
  • mozliwość przeprowadzenia remontu lub modernizacji instalacji ciepłowniczej bez jej zatrzymywania.

Modernizujemy i budujemy kotłownie na każdy rodzaj paliwa, z zastosowaniem standardów europejskich oraz materiałów i urządzeń współcześnie stosowanych w ciepłownictwie. Proponujemy Państwu wykonanie lub modernizację źródła ciepła łącznie z technologią ciepłej wody. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 
Prowadzimy inwestycję w pełnym zakresie, począwszy od pozyskania warunków, wykonania dokumentacji, wystąpienia o pozwolenia na budowę, realizacji i wymaganych odbiorów. Proponujemy dogodne warunki współpracy, w tym też konkurencyjne ceny.

Szacunkowy koszt  kompleksowo wyposażonej kotłowni kontenerowej jako żródło ciepła ( bez technologii c.w.u. ) łącznie z wymaganą i zatwierdzoną dokumentacją szacowany jest na około:

moc kotłowni

130 kW

180 kW

270 kW

360 kW

Cena netto kotłowni gazowej

122.800,00 zł

140.400,00 zł

166.000,00 zł

187.500,00 zł

Cena netto kotłowni olejowej

131.200,00 zł

142.700,00 zł

168.900,00 zł

183.380,00 zł

 

Współpracując z wykwalifikowaną kadrą specjalistów gotowi jesteśmy odpowiedzieć na każde Wasze pytanie i podjąć się każdego, realnego w naszych możliwościach zadania.

Firma "Jar-Pol" J. i R. Buraczek

Firma "Jar-Pol" J. i R. Buraczek Sp. jawna z siedzibą w Zieleniewie k/Kołobrzegu działa na podstawie wpisu do krajowego Rejestru Sądowego pod nr 99969. Firma jako podmiot gospodarczy działa od 1987 roku.

W początkowej fazie wyłącznie jako firma ogólnobudowlana wykonawcza, a następnie, również handlowa w zakresie materiałów wykończenia i wyposażenia wnętrz, materiałów izolacyjnych.

Od 1999 roku włączyliśmy do zakresu swojej działalności zagadnienie związane z budową modernizacją i eksploatacją kotłowni i sieci przesyłowych, łącznie z opracowywaniem dokumentacji techniczno projektowej. Dostarczamy również kompleksowo materiały urządzenia z zakresu techniki sanitarnej i grzewczej.
Możemy występować jako generalny wykonawca lub podwykonawca realizujący budowę lub modernizację Źródeł ciepła i sieci przesyłowych.

Priorytetem jednak w naszej ofercie jest propozycja budowy, rozbudowy, lub też modernizacji Źródeł ciepła i sieci przesyłowych, występując jako inwestor, realizujący zadania z własnych ośrodków finansowych lub pozyskiwanych na dogodnych niskooprocentowanych warunkach kredytowych z instytucji i banków do tego celu powołanych. W w/w przypadku prowadzimy inwestycje od początku do końca i dalej występujemy jako producent i dostawca czynnika cieplnego w oparciu o stosowną korzystną dla stron umowę. Firma zatrudnia i współpracuje z wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów.

Produkujemy kotłownie kontenerowe stacjonarne i przenośne w zakresach mocy od 100 kW do 4,00 MW.

Gwarantujemy bezawaryjną pracę Źródeł ciepła i utrzymywanie żądanych parametrów czynnika cieplnego, jak również dogodne warunki rozliczana za zużytą energię cieplną.
Gotowi jesteśmy odpowiedzieć na każde Wasze pytanie i podjąć się każdego realnego w naszych możliwościach zadania.

Mamy nadzieję, że oferta nasza zainteresuje Państwa.