Kotłownia na biomasę

Coraz ostrzejsze przepisy środowiskowe determinują stosowanie bardziej ekologicznych nośników energii. Największy potencjał drzemie w biomasie, która jest już standardowo wykorzystywana chociażby w elektrowniach (gdzie miesza się ją ze zwykłym węglem). Jest to dostateczny dowód na to, że kotłownie na biomasę spokojnie mogą obsługiwać przemysł i zaspokajać potrzeby energetyczne nawet wielkich zakładów produkcyjnych.

Kotłownia na biomasę drzewną

Kotłownia na biomasę drzewną

Jakie są korzyści z przejścia na „zielone paliwo” z punktu widzenia przedsiębiorcy?


Koszty modernizacji kotłowni

W momencie, gdy z jakichś powodów przedsiębiorstwo decyduje się zmodernizować aktualną kotłownię, naturalnym wyborem powinno być zainwestowanie w kocioł na biomasę. Zwłaszcza, jeśli zakład nie ma dostępu do sieci gazowniczej i do tej pory korzystał z kotła węglowego. Koszty takiej modernizacji, choć oczywiście niemałe, są zbliżone do tych, jakie trzeba byłoby ponieść decydując się na zakup kotła węglowego spełniającego normę piątej klasy.

Budowa kotłowni na biomasę

Budowę kotłowni na biomasę oczywiście należy powierzyć specjalistycznej firmie, która kompleksowo zajmie się całym przedsięwzięciem. Po jej stronie powinno leżeć wykonanie projektu kotłowni, dobranie i wyprodukowanie odpowiedniego urządzenia grzewczego, a także spięcie instalacji i objęcie jej serwisem. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy, który ma pewność, że nowa kotłownia będzie od początku zaspokajać potrzeby energetyczne zakładu.

Rosnąca wciąż popularność kotłowni na biomasę

Powyższe argumenty trafiają do coraz większej grupy przedsiębiorców, o czym świadczy rosnąca popularność kotłowni na biomasę. Stanowią one znakomitą alternatywę dla instalacji węglowych, znacząco przewyższając je pod względem komfortu obsługi.