Kompletna instalacja gazu propan ze zbiornikiem magazynowym i podejściem do ściany budynku
irek86pl / 31.03.2021

Instalacja grzewcza krok po kroku - zdjęcia z budowy

Etapy montażu instalacji zbiornika LPG

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny - kiedy montować zbiornik LPG? - jeżeli już jesteś zdecydowany za zbiornik w przydomowym ogrodzie to pozostaje wybrać dostawcę LPG działającego lokalnie. Na każdym terenie działa zazwyczaj kilku dystrybutorów gazu płynnego. O tym, którego z nich wybrać, powinno przesądzić porównanie ofert firm, zwłaszcza że często wprowadzają one różnego rodzaju promocje. A kiedy już wybierzesz konkretną firmę:

 1. Spotykasz się z przedstawicielem handlowym wybranej firmy, który doradzi, gdzie postawić zbiornik gazu i skontaktuje cię z projektantem - wykonawcą projektu technicznego instalacji zbiornikowej gazu płynnego (najlepiej od razu zlecić projektantowi wykonanie dwóch instalacji: zewnętrznej i wewnętrznej - w budynku).
 2. Zlecasz projektantowi wykonanie dokumentacji technicznej. Projektant będzie do tego potrzebował aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej twojej działki (w skali 1:500 lub 1:1000). Jeśli nie masz takiej mapy, musisz zlecić jej wykonanie uprawnionemu geodecie.
 3. Po otrzymaniu projektu należy zgłosić zamiar zainstalowania zbiornika do swojego starostwa powiatowego. Do wniosku wymagane jest załączone oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wykonaną przez projektanta dokumentację techniczną instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem.
 4. Po upływie 30 dni od daty zgłoszenia - jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji - możesz rozpoczynać montaż zbiornika (urząd nie ma obowiązku wysyłania decyzji):
  • jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, do twoich obowiązków należy:
   • wykonanie płyty fundamentowej, na której zostanie ustawiony zbiornik,
   • wykonanie wykopów pod przewód gazowy,
   • uziemienie zbiornika,
   • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej;
  • do obowiązków dostawcy gazu należy zamontowanie zbiornika i wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej.
 5. Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu próby szczelności uzgadniasz z dostawcą gazu termin pierwszego napełnienia zbiornika.
 6. Po pierwszym napełnieniu zbiornika dostawca gazu dokonuje odbioru technicznego instalacji. Otrzymujesz dokumentację powykonawczą.

Uwaga! Niektóre firmy proponują - za odpowiednią opłatą - przejęcie na siebie obowiązków inwestora: uzgodnień, projektu, a także wykonania wykopów oraz płyty fundamentowej. Pomimo tego pewne informacje o instalacjach zbiornikowych, pojemnościach samych zbiorników, wymaganych odległościach i pozwoleniach dobrze jest znać, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Schematy instalacji LPG w tym naziemnej i podziemnej oraz praktyczna wiedza, którą warto wiedzieć tutaj: Zbiorniki LPG naziemne i podziemne schemat instalacji

Instalujemy zbiornik LPG

1. Przygotowanie terenu pod płytę fundamentową i zbiornik (po stronie klienta) poprzez zdjęcie humusu i wykonanie podsypki piaskowej o grubości 20cm.

Przygotowanie terenu pod płytę fundamentową i zbiornik poprzez zdjęcie humusu i wykonanie podsypki piaskowej o grubości 20cm

2. Ustawienie prefabrykowanej płyty fundamentowej pod zbiornik.

Ustawienie prefabrykowanej płyty fundamentowej pod zbiornik

3. Ustawienie zbiornika na płycie fundamentowej. Klient musi zabezpieczyć dojazd do miejsca ustawienia płyty i zbiornika (samochód ciężarowy z HDS).

Ustawienie zbiornika na płycie fundamentowej

4. Przygotowanie wykopu pod przyłącze gazu propan (po stronie Klienta).

 • Głębokość wykopu 80cm. Wykop należy wysypać piaskiem lub żwirem.
 • Wykop przy budynku należy wykonać na równo z fundamentem.
Przygotowanie wykopu pod przyłącze gazu propan

5. Podejście stalowe pod budynek izolowane taśmą POLYKEN DN-32 lub DN-25 firmy WEBA.

Podejście stalowe pod budynek izolowane taśmą POLYKEN DN-32 lub DN-25

6. Rura z polietylenu (PE) ułożona w wykopie na głębokości 80cm.

Rura z polietylenu (PE) ułożona w wykopie na głębokości 80cm

7. Trasa rurociągu oznakowana żółtą taśmą ostrzegawczą ułożoną pod ziemią na głębokości 20cm.

Trasa rurociągu oznakowana żółtą taśmą ostrzegawczą ułożoną pod ziemią na głębokości 20cm

8. Montaż kolumny z półśrubunkiem.

Montaż kolumny z półśrubunkiem

9. Zbiornik gazu płynnego propan. Na zdjęciu widoczna zamontowana rura stalowa z kompensacją wraz z obejmą i wspornikiem kompensacji.

Zbiornik gazu płynnego propan - zamontowana rura stalowa z kompensacją wraz z obejmą i wspornikiem kompensacji

10. Połączenie PE/PE wykonane techniką zgrzewania elektrooporowego.

Połączenie PE/PE wykonane techniką zgrzewania elektrooporowego
Połączenie PE/PE - sprzęt do wykonywania połączeń techniką zgrzewania elektrooporowego

11. Podejście stalowe wraz ze wspornikiem kolumny (na budynku).

Podejście stalowe wraz ze wspornikiem kolumny (na budynku)

12. Reduktor I stopnia firmy GOK połączony z rurą stalową z kompensacją.

Reduktor I stopnia firmy GOK połączony z rurą stalową z kompensacją

13. Reduktor II stopnia firmy GOK (montowany w skrzynce na budynku) z możliwością regulacji ciśnienia 37/50 bar.

Reduktor II stopnia firmy GOK z możliwością regulacji ciśnienia 37/50 bar

14. Szafka gazowa z tworzywa sztucznego montowana na ścianie budynku.

 • Na zdjęciu widoczny zawór kulowy odcinający i reduktor II stopnia.
 • Na tym etapie kończymy instalację zewnętrzną.
Szafka gazowa z tworzywa sztucznego montowana na ścianie budynku

15. Kompletna instalacja gazu propan ze zbiornikiem magazynowym i podejściem do ściany budynku.

Kompletna instalacja gazu propan ze zbiornikiem magazynowym i podejściem do ściany budynku

16. Montaż zbiornika podziemnego.

 • Głębokość wykopu 1,85 - 1,90m, szerokość min. 2,5m, długość zależy od wielkości zbiornika.
 • Dno wykopu musi być wypoziomowane.
Montaż zbiornika podziemnego