Ogrzewanie obiektu przemysłowego - ekonomicznie?
irek86pl / 21.09.2020

Ogrzewanie obiektu przemysłowego - ekonomicznie?

Każdemu właścicielowi obiektu przemysłowego zależy na tym, aby zastosowanie wewnątrz pomieszczeń ogrzewanie było jak najbardziej ekonomiczne. Takie rozwiązanie gwarantuje zysk w postaci zaoszczędzonych pieniędzy i energii grzewczej.

Ogrzewanie obiektu przemysłowego - ekonomicznie?

Przede wszystkim rozpoznanie

Jak uzyskać zmniejszone rachunki eksploatacyjne, wynikłe z ogrzewanie obiektów przemysłowych? Na wstępie należy oszacować, z jakim konkretnie obiektem mamy do czynienia. Ważne są jego parametry techniczne, w tym wymiary – przede wszystkim wysokość. Nie bez znaczenia jest też sposób użytkowania obiektu oraz rodzaj materiałów, jakie się w nim znajdują.

Dopasuj ogrzewanie do pomieszczenia

Obecnie większość obiektów wielkokubaturowych ogrzewa się przy pomocy gazowych lub olejowych nagrzewnic powietrza bądź też z użyciem tzw. promienników gazowych. Nagrzewnice mają tę przewagę, że generowane przez nie ciepło nie jest pochłanianie przez znajdujące się w obiektach przeszkody (np. wysokie regały) – warto więc stosować je w halach dystrybucyjnych, charakteryzujących się gęstą zabudową wnętrz. Ciepło wypromieniowywane przez promienniki jest z kolei ,,blokowane” przez stałe obiekty, ich użytkowanie zaleca się zatem głównie przy ogrzewaniu miejscowy, przy stanowisku pracy w dużych, pustych przestrzeniach, pod warunkiem, że nie są one w szczególny sposób zagrożone pożarem bądź wybuchem.

Ogrzewanie powietrza, czy ogrzewanie przedmiotów

Niezwykle istotne w przypadku oceny ekonomiki ogrzewania pomieszczeń jest też określenie, co konkretnie ma być poddawane ogrzewaniu – powietrze, czy znajdujące się w pomieszczeniach przedmioty (oraz ludzie). Przeważnie korzystniejsze ekonomicznie wydaje się rozwiązanie drugie. Dlaczego?

W przypadku ogrzewania powietrza (metoda stosowana przez nagrzewnice) wymagany jest zakup dodatkowego sprzętu – destryfikatorów, służących wyrównywaniu temperatury powietrza na różnych poziomach obiektu (zwłaszcza, gdy obiekt jest stosunkowo wysoki). Przy ogrzewaniu przedmiotów (metoda stosowana przez promienniki) o dodatkowych kosztach sprzętowych nie mam mowy. Ponadto sposób ogrzewania stosowany przez promienniki wpływa korzystnie na obliczeniową temperaturę powietrza, obniżając ją średnio o ok. 3-4 stopnie, z jednoczesnym zachowaniem podobnego do nagrzewnic komfortu cieplnego. Pozwala to na oszczędność energii nawet rzędu 20%. Promienniki dają też możliwość większego różnicowania temperatury w obrębie obiektu i posiadają łatwy w obsłudze system regulacji – słowem, są bardziej elastyczne, ale niestety mnie wydajny.

Wybierz mądrze

Mimo szeregu zalet promienników, nie zawsze można je stosować. Zostało to przez nas zasygnalizowane już wcześniej. Czasem droższy i z pozoru mniej ekonomiczny sposób ogrzewania może okazać się korzystniejszy i bardziej wydajny, z uwagi na konstrukcyjne ograniczenia naszego obiektu. Niekiedy można też zastosować zasadę ,,złotego środka” i skorzystać z obu sposobów ogrzewania – zwłaszcza w halach, gdzie część pomieszczeń jest zabudowana, a część składa się z bardziej otwartych przestrzeni.

W doborze odpowiednich technologii warto też skorzystać z pomocy specjalistów. Fachowcy pomogą Państwu wybrać optymalne i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.