Moduł kogeneracyjny produkuje energię cieplna pozyskiwaną z dwóch głównych źródeł
irek86pl / 27.11.2020

Kogeneracja - produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednym urządzeniu

Systemy kogeneracyjne (z ang. Combined Heat and Power) są to układy, w których energia zawarta w paliwie (np. biogazie lub gazie ziemnym) zamieniana jest na prąd oraz ciepło użyteczne w postaci gorącej wody lub pary technologicznej. Skojarzona produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej odbywa się w jednym urządzeniu przy wykorzystaniu wspólnych procesów.

Na rynku dostępne są moduły kogeneracyjne oparte na silnikach tłokowych z zapłonem iskrowym

Podstawowymi elementami, bez których moduł CHP nie byłby w stanie realizować swojej funkcji są silnik oraz prądnica.

Budowa modułu kogeneracyjnego

Moduł kogeneracyjny produkuje energię cieplna pozyskiwaną z dwóch głównych źródeł

Silnik z prądnicą połączone są ze sobą za pomocą sprzęgła i osadzone na wspólnej ramie. Energia mechaniczna z wału silnika przenoszona jest na wał prądnicy gdzie następuje produkcja energii elektrycznej.

Moduł kogeneracyjny produkuje energię cieplna pozyskiwaną z dwóch głównych źródeł:

Płaszcza silnika (w tym układu olejowego oraz układu chłodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej jeśli moduł wyposażony jest w turbosprężarkę/i)
Spalin wylotowych

Poniżej przedstawiono system kogeneracyjny z podstawowymi elementami niezbędnymi do jego poprawnej pracy:

Moduł kogeneracyjny produkuje energię cieplna pozyskiwaną z dwóch głównych źródeł

W skład kompletnego systemu kogeneracyjnego wchodzą ponadto inne pomniejsze aczkolwiek niezbędne instalacje:

Instalacja olejowa
Instalacja wentylacyjna
Instalacja skraplania kondensatu
Instalacja awaryjnego zrzutu ciepła
System detekcji gazu oraz ochrony przeciwpożarowej

Układy produkujące w skojarzeniu energię elektryczną oraz cieplną mogą być zabudowane w pomieszczeniu jako instalacje wolnostojące (rysunek powyżej) lub dostarczone jako kompletny moduł w postaci zabudowy kontenerowej (rysunek poniżej)

Moduł kogeneracyjny produkuje energię cieplna pozyskiwaną z dwóch głównych źródeł