Magazynowanie opału

O ile miejscem przeznaczenia zapasu węgla jest kotłownia i materiał ten pod gołym niebem nie powinien być przechowywany w workach czy luzem, inaczej się ma sprawa z drewnem, które przed sezonem grzewczym powinno wyzbyć się nadmiaru wilgoci, tak aby w pełni służyło jako źródło energii cieplnej.

Chociaż daszek lub wiata rozpostarta nad zebranym zapasem węgla są urokliwym elementem naszej działki, nie wystarczą, aby nadać przydomowemu terenowi rustykalnego charakteru. W tej roli bardziej reprezentacyjny wygląd będzie miała drewutnia, zwłaszcza jeśli jej bryła, odpowiednie materiały budowlane służące do jej postawienia i sposób wykończenia nawiązywać będą do składzików na drewno znanych z posesji naszych babć i dziadków.

Silosy na biomasę z prefabrykatów żelbetowych

Silosy z prefabrykatów żelbetowych stanowią alternatywę dla silosów budowanych z wykorzystaniem szalunków lub ślizgu. Są to silosy z prefabrykatów żelbetowych. Przygotowane wcześniej segmenty są dostarczane na budowę z pełnym osprzętem stalowym, suchym pionem i tam montowane przez wykwalifikowany zespół.

Silosy żelbetowe na biomasę

Instalacja zbiornikowa na gaz

W rejonach, gdzie nie ma sieci gazu ziemnego, właściciele domów coraz częściej wybierają gaz ze zbiornika. Kto chce mieć nowoczesne, bezobsługowe ogrzewanie, a nie ma możliwości korzystania z gazu ziemnego z sieci gazowej, ma do wyboru gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną. Najwygodniej byłoby oczywiście ogrzewać dom prądem, zwłaszcza że nie wymaga to kosztownych inwestycji, ale większość inwestorów obawia się wysokich kosztów eksploatacji.

Instalacja zbiornikowa na gaz

Zbiorniki LPG naziemne i podziemne

Najczęściej do standardowych instalacji np. przydomowych instalacji na gaz płynny, zbiorniki występują o średnicy 125cm. Można wykonać inne wymiary zbiorników na gaz płynny o różnych średnicach dostosowanych do potrzeb. W Polsce najczęściej stosowanymi są zbiorniki o pojemności 2700l , 4850l i 6400/6700l. Zbiorniki o innych pojemnościach są wykonywane w mniejszych ilościach i zazwyczaj ich cena jest mniej atrakcyjna niż typowych zbiorników.

Zbiorniki LPG rodzaje