Rodzaje odnawialnych źródeł energii
irek86pl / 19.12.2020

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Ze względu na znaczne zmniejszanie się zasobów nieodnawialnych źródeł energii, coraz popularniejsze stają się rozwiązania, które wykorzystują energię pobieraną ze słońca, ziemi i powietrza. Właściwe instalacje techniczne mogą posłużyć do wytwarzania prądu elektrycznego, energii cieplnej i energii mechanicznej. Znajdują one zastosowanie w różnych branżach, ale także w domach prywatnych.

 

 Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Hydroenergetyka i aeroenergetyka

Cechą charakterystyczną odnawialnych źródeł energii jest to, że korzystanie z nich nie wpływa na deficyt zasobów naturalnych. W porównaniu do ropy naftowej, węgla czy gazu ziemnego, regenerują się w krótkim czasie. Najbardziej wykorzystywana jest hydroenergetyka. Za pomocą ruchu wód śródlądowych (rzadziej mórz) możliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej i mechanicznej. Odbywa się to dzięki turbinom i hydrogeneratorom, a także siłowniom wodnym. Z kolei wodę gruntową można wykorzystywać do ogrzewania domu za pomocą pompy ciepła. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które umożliwia pobieranie energii także z ziemi lub z powietrza. Agroenergetyka to przetwarzanie energii wiatru w energię mechaniczną. Za pomocą turbin wiatrowych można uzyskać energię elektryczną.

Energia geotermalna oraz biomasa

Energia geotermalna jest to energia cieplna skał, wody i gruntu znajdująca się pod powierzchnią ziemi. Jej pobranie jest możliwe dzięki wierceniom oraz specjalnym instalacjom. Możliwe jest wykorzystanie energii gruntowej do ogrzewania domu, jednak wiąże się to z posiadaniem odpowiednio dużej działki lub zrobieniem odwiertów na kilkanaście metrów. Zaletą tego rozwiązania jest stała, dodatnia temperatura. Do odnawialnych źródeł energii należy także biomasa, czyli materia organiczna ulegająca biodegradacji. Są to przeważnie odpady i pozostałości produkcji rolnej, leśnej itp. Energię produkuje się poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu.

Różne zastosowania energii słonecznej

Energia słoneczna wykorzystywana jest na wiele sposobów. Powszechnie stosuje się ją w rolnictwie m.in. do wysuszania płodów rolnych. Korzystają z niej różne rodzaje wymienników ciepła. Za pomocą ogniw fotowoltaicznych można ją przekształcić w energię elektryczną. Dokładne wyliczenie zapotrzebowania na energię umożliwia dostosowanie instalacji, która w pełni pokryje wszelkie potrzeby. Specjalista z firmy OZE Technik w Gryfinie dodaje: Przetworzenie energii słonecznej w kolektorach słonecznych wytwarza ciepło, którym można ogrzewać zarówno budynki mieszkalne, jak i inne rodzaje pomieszczeń. Ciepłem słonecznym nagrzewa się także wodę.